Odłożenie inauguracyjnego zgromadzenia sejmiku województwa do czwartkowego poranka

Podczas dzisiejszego posiedzenia, Elżbieta Piniewska, przewodnicząca sejmiku województwa VI kadencji, została ponownie wyłoniona na tę pozycję. Katarzyna Lubańska, Józef Ramlau i Przemysław Sznajdrowski zostali mianowani wiceprzewodniczącymi sejmiku województwa. Na wniosek marszałka Piotra Całbeckiego, zebranie zostało przełożone na czwartek o godzinie 11.

Na początku, na wniosek radnego Jacka Gajewskiego, początkowy program posiedzenia został rozszerzony o dodatkowe punkty dotyczące m.in. wyboru marszałka województwa, wicemarszałków województwa i członków zarządu województwa. Jednak po przerwie i wznowieniu sesji tuż po godzinie 16, marszałek Piotr Całbecki złożył formalny wniosek o odroczenie posiedzenia, który sejmik przyjął. Z tego wynika, że skład zarządu województwa najprawdopodobniej zostanie ujawniony w czwartek.

Marszałek Piotr Całbecki wyjaśnił, że są oni częścią większej grupy politycznej, która na poziomie krajowym współrządzi również z Lewicą. Mimo że Lewica nie ma ani jednego mandatu w sejmiku województwa [kujawsko-pomorskiego], traktują ich porozumienie jako trwałe zobowiązanie. Dyskusje na temat kształtu sejmików i zarządów województw tam, gdzie Lewica się dostała, nadal są prowadzone przy stole negocjacyjnym. Chcą pomóc władzom swoich partii aby mogły swobodnie dokonać odpowiednich uzgodnień tam, gdzie są problemy z tworzeniem koalicji. Planują kontynuować to, co zostało przerwane w czwartek.

Prezydium sejmiku zostało wybrane na początku sesji. Przewodnicząca Elżbieta Piniewska, po swoim wyborze, stwierdziła, że jej doświadczenie z poprzedniej kadencji na pewno jej pomoże. Zapowiedziała m.in. promowanie feminatywów w debatach i dokumentach, jak również pewne zmiany w stylu prowadzenia posiedzeń. Podkreśliła, że ma wielki szacunek dla osiągnięć zawodowych nowych radnych i ich doświadczenia wynikającego z pełnionych przez nich funkcji.

Pierwszą część sesji prowadził starszy radny Robert Malinowski. Rada województwa złożyła dzisiaj rota ślubowania, która brzmi: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Sesją obserwowały takie osobistości jak parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, dowódcy jednostek służb mundurowych, rektorzy wyższych uczelni oraz reprezentanci organizacji społeczeństwa obywatelskiego.