Ochrona dziedzictwa w obliczu dewastacji. Kosztowny remont zabytkowych koszar

Trzy historyczne budynki koszar, położone przy ul. Mickiewicza 146, 148 i 150 w Toruniu, doświadczyły gruntownej renowacji o wartości ponad 5,2 milionów złotych. Wewnątrz tych miejskich budowli, zbudowanych z tradycyjnej pruskiej cegły, mieszka obecnie około 500 lokatorów w 141 mieszkaniach, w tym socjalnych, które stanowią połowę z nich. Przez wiele lat te domy wołały o odnowienie.

Odnowienie tych zabytkowych koszar było możliwe dzięki dużej inwestycji, wynoszącej 5,2 mln zł, sfinansowanej przez Gminny Program Rewitalizacji. Modernizacja obejmowała nie tylko renowację elewacji, ale także aktualizację instalacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej między innymi. Cenne wsparcie finansowe od Unii Europejskiej umożliwiło zakończenie remontu w ubiegłym roku. Trzy budynki otrzymały różne poziomy dofinansowania: 67, 84 i 86 procent.

Jednak pomimo tych prac renowacyjnych, ZGM musi nieustannie naprawiać dewastacje, które są wynikiem braku szacunku dla odnowionych budynków przez niektórych mieszkańców. Paradoksalnie, mimo zakończenia remontu, co miesiąc pojawiają się dodatkowe koszty związane z naprawą szkód powstałych w wyniku dewastacji – zauważa rzeczniczka ZGM.

Monika Mikulska, dyrektor ZGM, podkreśla, że większość mieszkańców tych historycznych budynków to „normalni, porządni ludzie”. Jednakże, niestety, istnieje tam również margines społeczny; jednostki, które zdają się nie potrafić szanować wspólnego dziedzictwa. Ta sytuacja rodzi pytanie: czy warto inwestować kolejne 3,5 mln zł z rządowego programu w remont klatek schodowych?