Nowy komendant w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu

Podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej 6 kwietnia w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu, przekazano stanowisko dotychczasowej Pani komendant, Mariuszowi Gaikowi. W wydarzeniu tym wziął udział również Starosta Miasta Marek Olszewski, który gratulował nowemu komisarzowi.

„Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji objęcie funkcji Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu. Jestem przekonany, że współpraca władz samorządowych Powiatu Toruńskiego i Komendy Miejskiej Policji pod Pana kierownictwem nadal będzie przebiegała sprawie i efektywnie. Dzięki funkcjonariuszom toruńskiej Komendy Miejskiej mieszkańcy naszego regionu mogą czuć się bezpiecznie, a to wartość, której nie można nie docenić!” – przyznał.

Mariusz Gaik ma bardzo bogate doświadczenia w kierowaniu pionem prewencyjnym i kryminalnym. W latach 2017-2019 był Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią. Od 2017 roku kierował Komendą Powiatową Policji w Żninie, początkowo jako Pierwszy Zastępca a następnie jako Komendant Powiatowy.

Nadkom. Gaik zastąpił na tym stanowisku Inspektor Małgorzatę Jorkę, która objęła stanowisko Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta Policji w Bydgoszczy.