Nowa grupa urzędników dołącza do zespołu samorządu miejskiego w Toruniu

Grupa dziesięciu niezwykle zdolnych osób oficjalnie dołączyła do biurokracji Torunia. Data 23 lutego 2024 r. zapisała się w ich życiorysach jako moment, kiedy to po pomyślnym zdaniu egzaminu i zakończeniu okresu służby przygotowawczej, przysięgli na sztandar miasta, formalizując tym samym swoje wprowadzenie do struktur urzędniczych.

W dniu uroczystości, prezydent Torunia – Michał Zaleski wyraził swoje uznanie dla nowych pracowników, podkreślając trudność i odpowiedzialność jaką niesie ze sobą praca w samorządzie terytorialnym. Wskazał na wielość zagadnień, które muszą być zrozumiane i skutecznie zarządzane, a także na konieczność ciągłego zaangażowania i profesjonalnej postawy wobec mieszkańców.

Podczas ceremonii ślubowania obecni byli dyrektorzy i kierownicy działów Urzędu Miasta Torunia. Nowo powołani urzędnicy to: Monika Cendrowska – inspektor w Wydziale Podatków i Windykacji, Dominika Gajewska – podinspektor w Kancelarii Prezydenta Miasta, Emilia Gontarek-Czołgowska – podinspektor w Wydziale Księgowości, Michał Kondej – specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Anita Kurpiewska – podinspektor w Wydziale Spraw Administracyjnych, Justyna Radziejewska – podinspektor w Wydziale Księgowości, Natalia Raszkiewicz – podinspektor w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji, Aleksandra Rombalska – podinspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, Małgorzata Walczak – podinspektor w Wydziale Obsługi Mieszkańców oraz Agnieszka Wyrzykowska – inspektor w Wydziale Podatków i Windykacji.

Proces naboru na stanowiska urzędnicze jest nieodłącznym elementem cyklu kadrowego każdego urzędu. W związku ze zmieniającymi się okolicznościami, takimi jak przejście pracowników na emeryturę czy rezygnacja z pracy, konieczne jest ciągłe uzupełnianie kadry. Ustawa o pracownikach samorządowych reguluje proces zatrudnienia nowych urzędników, zapewniając im szkolenia i służbę przygotowawczą trwającą do 3 miesięcy. Po jej zakończeniu, kandydaci są zobligowani do zdania egzaminu, którego pozytywny wynik uprawnia do podjęcia pracy w administracji samorządowej w całym kraju.