Naprawa zniszczeń na popularnych pawilonach Bulwaru Filadelfijskiego i wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa

Wszystkie uszkodzenia nawierzchni tarasowej, które nastąpiły na jednym z dwóch pawilonów położonych nad Wisłą, na Bulwarze Filadelfijskim, zostały skutecznie naprawione. Incydent miał miejsce 28 maja 2024 roku. Na terenie tym podjęto również próby zwiększenia bezpieczeństwa odwiedzających, co jest szczególnie istotne ze względu na jego popularność.

Zabezpieczenie miejsca, w którym doszło do zdarzenia, polegało na tymczasowym ustawieniu dwóch ławek. Odległość ławek od skraju ścieżki dla pieszych i rowerzystów wynosi około 1 metra, co ma służyć do zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z tej trasy. W długoterminowym planie oba pawilony mają być ozdobione donicami kwiatów, które będą stanowiły barierę uniemożliwiającą wjazd pojazdów na tarasy.

Naprawiono również uszkodzenia dolnej części podjazdu do pawilonu. Ta część obiektu musi jednak pozostać wolna od wszelkich przeszkód, aby umożliwić dostęp dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z wózkami dziecięcymi. Dlatego też Miejski Zarząd Dróg bierze pod uwagę zwiększenie ilości oznakowań drogowych w tej okolicy.

W trosce o minimalizację ruchu pojazdów obsługujących przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Bulwaru Filadelfijskiego, wprowadzono opłaty za wjazd. Decyzja ta została podjęta zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 97 z dnia 27 maja 2024 roku.