Hydrologiczne ostrzeżenie I stopnia dla Torunia – potencjalne gwałtowne podwyższenie poziomu wód

Z powodu prognozowanych intensywnych opadów burzowych, Toruń znajduje się pod hydrologicznym ostrzeżeniem I stopnia. Jeśli prognozy się sprawdzą, mogą nastąpić nagłe i znaczne podwyższenia poziomów wód.

Ostrzeżenie jest ważne od południa 29 maja 2024 roku do północy następnego dnia. Obszar, na którym spodziewane są ewentualne zmiany, obejmuje: dolną część Wisły od Torunia aż do Tczewa, zlewnię Drwęcy od Rypienicy do jej ujścia oraz odcinek Wisły od zbiornika retencyjnego we Włocławku do Torunia.

Na obszarach, gdzie przewidywane są opady burzowe oraz w strefach zurbanizowanych przy mniejszych rzekach, istnieje ryzyko gwałtownych skoków stanu wody. Jeżeli dodatkowo wystąpią wyjątkowo obfite opady, istnieje nawet realne zagrożenie przekroczenia stanów alarmowych w obszarach monitorowanych.

Prognozowane opady mają lokalny charakter i mogą być bardzo intensywne. W miejscach ich występowania mogą prowadzić do potencjalnych zagrożeń hydrologicznych, zarówno ze strony mniejszych rzek, jak i poprzez lokalne podtopienia, szczególnie w obszarach miejskich.