Modernizacja taboru kolejowego w województwie kujawsko-pomorskim: zamówienie siedmiu nowoczesnych pociągów

W ramach dążenia do modernizacji infrastruktury transportowej, władze województwa kujawsko-pomorskiego dokonują zakupu siedmiu elektrycznych pociągów wyposażonych w najnowsze technologie. Pociągi te, obfitujące w nowoczesne udogodnienia takie jak klimatyzacja, systemy energooszczędne i zaawansowaną elektronikę, mają na celu zastąpić starsze jednostki jeszcze kursujące po torach tego regionu. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki, członek zarządu województwa, Aneta Jędrzejewska, oraz prezes Pesy Bydgoszcz, Krzysztof Zdziarski, zawarli umowę 9 kwietnia dotyczącą dostawy pierwszych dwóch nowych czteroczłonowych zespołów trakcyjnych, które mają zostać wprowadzone do eksploatacji latem 2027 roku.

Całbecki podkreślił, że nowo zakupione jednostki reprezentują najwyższy poziom technologiczny dostępny na rynku. Dodatkowo, będą one wykorzystywać energię powstałą podczas hamowania do zasilenia akumulatorów. Marszałek zaznaczył, że te inwestycje umożliwią obsługę wszystkich połączeń wyłącznie nowymi składami. Wzmocnił również swoje stanowisko na temat przyszłości publicznego transportu w regionie, mówiąc o integracji komunikacji kolejowej i autobusowej, co będzie skutkowało zintegrowanymi punktami przesiadek i zharmonizowanymi rozkładami jazdy.

Prezes Pesy Bydgoszcz, Krzysztof Zdziarski, scharakteryzował nowe pojazdy jako ekologiczne, energooszczędne, zapewniające doskonałe wyciszenie środowiska pasażerów oraz posiadające nowoczesny design. Zdziarski zaznaczył również, że wartość elektronicznych systemów sterujących w tych pociągach stanowi aż połowę ich całkowitej wartości.