Lodowisko „TOR-TOR” otwarte do 30 kwietnia

„TOR-TOR” Główny obszar lodowiska będzie funkcjonował do 30 kwietnia, a po wakacyjnej przerwie może być dostępny już od 1 sierpnia 2023 r., pod warunkiem dostępności co najmniej 10 godzin letnich w jeden dzień.

W trakcie dyskusji Miejskiego Zespołu ds. modernizacji i remontów planowanych w tym roku na „TOR-TOR” oraz po przeanalizowaniu kosztów i przychodów obiektu ustalono, że główne lodowisko może zostać zamrożone do 30 kwietnia, a nawierzchnia treningowa do 31 marca 2023 roku. Warunkiem jest, aby wszystkie były wykorzystywane przez dotychczasowych użytkowników – Toruńskie Kluby Sportowe – przez co najmniej 10 godzin dziennie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał od Prezydenta Miasta Torunia polecenie dokonania stosownych uzgodnień z dotychczasowymi użytkownikami i zawarcia z nimi umowy do 31 marca 2023 r. Poinformowano, że lodowisko będzie użytkowane zgodnie z planowanym harmonogramem . Jest to również warunkiem ponownego odmrożenia obu tafli ze skutkiem od 1 sierpnia 2023 r. MOSiR w jego imieniu będzie dążył do przeprowadzenia w obiekcie pełnego zakresu modernizacji i remontu wraz z odbiorem do 31 lipca 2023 r.