Krobia w gminie Lubicz zyskuje nowy chodnik wart niemal 400 tys. zł.

Na terenie Krobi, leżącej w gminie Lubicz niedaleko Torunia, trwają intensywne prace nad budową nowego chodnika. Wgląd w obecny stan prac pozwala przypuszczać, że projekt jest już w zaawansowanej fazie realizacji.

Powiatowy Zarząd Dróg udostępnił informacje na temat postępu prac przy budowie chodnika, który ma ciągnąć się wzdłuż drogi powiatowej nr 2036C łączącej Krobię z Mierzynkiem i Młyncem II. Pomimo ustalonego terminu zakończenia inwestycji na dzień 31 maja, większość prac wydaje się być już zakończona.

Pracownicy firmy Transbruk Barczyńscy, będącej wykonawcą tego zadania, ukończyli już instalację krawężników i obrzeży betonowych. Trwają natomiast końcowe prace nad układaniem nawierzchni chodnika, zjazdów oraz pobocza. Chodnik ma mieć łącznie około 580 metrów długości, a jego powstanie znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych. Koszt całkowity robót budowlanych wynosi prawie 400 tys. zł. Galerię zdjęć dokumentujących postęp prac można znaleźć pod tytułem newsa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pokrywają 324 876 zł kosztów, a także przez Powiat Toruński oraz gminę Lubicz. Prace nad budową kolejnego chodnika, który będzie łączył miejscowości Mazowsze i Kijaszkowo w gminie Czernikowo, również nabierają tempa. Wykonawca rozpoczął tam prace przygotowawcze jeszcze pod koniec lutego, które jednak były uzależnione od warunków atmosferycznych, przede wszystkim co do prac ziemnych.

Obecnie, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, prowadzone są tam roboty związane z tworzeniem nasypów pod konstrukcję chodnika, prace brukarskie, jak ustawianie krawężników oraz montaż korytek odwadniających. Chodnik ma mieć około 1 km długości.

Zadanie jest finansowane ze środków RFRD w kwocie 1 592 343 zł i współfinansowane przez Powiat Toruński i Gminę Czernikowo.