Jawne znaki ostrzegawcze dla pieszych na torowiskach tramwajowych

Dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, planowane jest umieszczenie dodatkowych ostrzegawczych oznakowań przed przejściami przez torowiska tramwajowe. Celem takiego rozwiązania jest zwrócenie uwagi pieszych na konieczność zachowania wyjątkowej ostrożności podczas przekraczania torowisk. W kontekście przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, istotne jest przypomnienie, że pieszemu nie wolno wejść na przejście dla pieszych bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem.

Wojciech Olszewski z Oddziału Tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, doświadczony instruktor jazdy w miejscowym Ośrodku Szkolenia Kierowców i Motorniczych, podkreśla ważność ostrożności ze strony pieszych. Nie powinni oni, według niego, wymuszać swojego pierwszeństwa na drodze bez względu na sytuację, a zwłaszcza gdy zbliża się do nich tramwaj. Olszewski przypomina, że bezpieczeństwo na drogach to wspólna odpowiedzialność każdego uczestnika ruchu.

Warto zauważyć, że pełny pasażerów tramwaj może ważyć około 50 ton i wymaga kilkudziesięciu metrów aby całkowicie się zatrzymać. Taka droga hamowania jest znacznie dłuższa niż droga hamowania samochodu osobowego. Jeżeli motorniczy zauważy pieszego, który wchodzi na przejście tuż przed nadjeżdżającym tramwajem, możliwości jego interwencji są bardzo ograniczone. Z tego powodu apeluje się do pieszych o szczególną ostrożność.