Inwestycyjna burza w Toruniu: Planowany "drapacz chmur" budzi kontrowersje

Plan budowy pierwszego toruńskiego „drapacza chmur” w pobliżu najnowszego mostu drogowego doznał kolejnego zwrotu akcji. Wojewoda zdecydował się na uchylenie pozwolenia, które pierwotnie wydano dla realizacji tej inwestycji.

W listopadzie minionego roku na łamach portalu „Oto Toruń” informowaliśmy o pozytywnej decyzji w sprawie budowy kompleksu mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnymi halami garażowymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, która miała powstać przy ulicach Winnica 158/168/ ul. Rzeczna 15/17/ ul. Szosa Lubicka 82. Decyzję tę podjął prezydent miasta Torunia, a inwestorem była kielecka spółka GVD CT.

Jednak inwestycja ta nie jest wolna od kontrowersji, szczególnie ze względu na jej lokalizację nad Wisłą, na terenie chronionym Natura 2000, co nie cieszy lokalnej społeczności. Wszystko skomplikowało się jeszcze bardziej ostatnio, gdy wojewoda postanowił anulować pozwolenie na budowę wieżowca i powiązanych z nim obiektów. Jak wyjaśniła Natalia Szczerbińska, rzeczniczka prasowa wojewody, decyzję podjęto z powodu niewyjaśnionych w pełni okoliczności inwestycji, które mogą wpłynąć na sąsiednie działki.

Chociaż decyzja ta jest ostateczna, nie jest jeszcze prawomocna i może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Pod koniec ubiegłego roku Stowarzyszenie Wolna Winnica zauważyło, że na terenie przyszłej inwestycji oraz na sąsiedniej działce rozpoczęły się prace związane z nasypywaniem gruntu. Zgłosili więc tę sprawę do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i nadzoru budowlanego. W wyniku przeprowadzonej inspekcji okazało się, że większa część terenu została już nawieziona i wyrównana ciężkim sprzętem, co uniemożliwiło ocenę ewentualnych szkód w środowisku naturalnym. Dodatkowo, nie przeprowadzono kontroli przed rozpoczęciem prac ani nie zapewniono ochrony dla płazów i małych zwierząt.

Mimo to, przedstawiciele spółki GVD CT twierdzą, że „mamy pozwolenie, ale inwestycja jeszcze się nie rozpoczęła”. Inwestor sam poinformował policję o zasypywaniu terenu, jednak do tej pory nie ustalono, kto za tym stoi. Władze miasta również zapowiedziały złożenie zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie.

W planach inwestora jest budowa trzech budynków w pobliżu nowego mostu drogowego. Najwyższy z nich ma składać się z 26 pięter naziemnych i 3 podziemnych, osiągając wysokość 78 metrów i będzie mieścił około 250 mieszkań.