Inwestycje na terenie cmentarza na Jakubskim Przedmieściu

W ramach realizacji projektów finansowanych z budżetu obywatelskiego na bieżący rok, cmentarz położony na Jakubskim Przedmieściu przy ulicy Antczaka, będący własnością parafii św. Jakuba Apostoła, jest obiektem prac remontowych i inwestycyjnych. Zadanie to zdobyło uznanie lokalnej społeczności, czego dowodem jest ilość otrzymanych głosów wynosząca 861. Inwestycje te obejmują instalację nowego ogrodzenia wokół nekropolii oraz umocnienie głównych alejek kostką brukową.

Odnowione ogrodzenie zastąpi dotychczasowe, wykonane z siatki, które popadło w fatalny stan. Nowe ogrodzenie będzie otaczać cmentarz od strony ulic Pułaskiego i Antczaka. Wielkość funduszy przeznaczonych na realizację tego projektu wynosi 400 tysięcy złotych, które pochodzą z puli budżetu obywatelskiego w wysokości 70 milionów złotych.

Cmentarz na Jakubskim Przedmieściu powstał w XIX wieku w wyniku modernizacji obronnych fortów Torunia w okresie Księstwa Warszawskiego. Wprowadzenie Torunia do systemu twierdz wymagało likwidacji trzech cmentarzy, w tym św. Katarzyny, św. Wawrzyńca oraz cmentarza Benedyktynek. To spowodowało powstanie nowego miejsca pochówku na terenie dzisiejszego Jakubskiego Przedmieścia.

Na cmentarzu przy ulicy Antczaka spoczywają wybitne postaci związane z Toruniem, takie jak redaktor naczelny „Gazety Toruńskiej” i założyciel Zjednoczenia Zawodowego Polskiego – Antoni Brejski (1867-1929), wojewoda pomorski – Jan Brejski (1863-1934), bohater narodowy mjr A.K. Bolesław Usów (1913-1954), pseudonim „Konar”, odznaczony krzyżem Virtuti Militari oraz oficer Wojska Polskiego, Adam Soroka Zbijewski (1893-1964), laureat Virtuti Militari i krzyża walecznych.