Inwestycje drogowe w Toruniu – komfort, bezpieczeństwo i nowoczesna infrastruktura dla mieszkańców

W najbliższym czasie w Toruniu ruszą dwie kluczowe inwestycje drogowe, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia komfortu podróżowania oraz wprowadzenia nowoczesnej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych. Inwestycje te obejmą przebudowę drogi krajowej nr 91 przy skrzyżowaniu z ulicą Strobanda oraz drogi wojewódzkiej nr 553 na odcinku od placu Niepodległości do ulicy Dekerta. Realizację obu przedsięwzięć zapewni firma Balzola Polska sp. z o.o., a umowa w tej sprawie została podpisana przez przedstawicieli Urzędu Miasta Torunia i firmy wykonawczej 17 kwietnia 2024 roku.

Obecnie na terenie Torunia realizowane są liczne inwestycje drogowe, w tym rozbudowa wielu ulic, takich jak Szosa Okrężna czy Hebanowa, a także budowa dróg na osiedlu Jar. W najbliższym czasie natomiast rozpoczną się prace przy dwóch kluczowych przedsięwzięciach – drodze krajowej nr 91 i trasie Staromostowej, które mają zakończyć się do listopada 2025 roku. Łączna wartość obu inwestycji przekracza 32,8 mln zł, a na ich realizację Toruń pozyskał zewnętrzne środki w wysokości 30 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Trasa Staromostowa, która zostanie zbudowana od placu Niepodległości do ul. Dekerta, ma kluczowe znaczenie ze względu na duże natężenie ruchu w tej części miasta. Projekt przewiduje stworzenie dwupasmowej jezdni, chodników i ścieżek rowerowych po obu stronach drogi, nowoczesnej kanalizacji deszczowej oraz energooszczędnego oświetlenia. Dodatkowo, powstaną około 180 miejsc parkingowych w pobliżu miejskiego targowiska.

W ramach tego zadania przeprowadzona będzie także korekta geometrii i organizacji ruchu na placu Niepodległości oraz sygnalizacji świetlnej na ulicach Dekerta i Gałczyńskiego. Istniejące sygnalizacje na skrzyżowaniach Szosa Chełmińska/Bema/Podgórna oraz Czerwona Droga/Kraszewskiego/Al. Jana Pawła zostaną dostosowane do nowego układu drogowego. Dzięki tym zmianom poprawi się płynność ruchu, a bezpieczeństwo uczestników ruchu zwiększy się dzięki wybudowaniu ciągów pieszo-rowerowych oraz oznakowanych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

Druga inwestycja, czyli przebudowa drogi krajowej nr 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku. Dzięki budowie ronda turbinowego, które jest sprawdzonym rozwiązaniem w Toruniu, uniknięte zostaną punkty kolizyjne z innymi pojazdami.

Na odcinku od skrzyżowania Polna-Celnicza do skrzyżowania z ul. Strobanda powstaną dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu. Po stronie wschodniej wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, a po zachodniej nawiązane zostaną do istniejących dróg rowerowych. Prezydent Zbigniew Fiderewicz podkreślił, że obie inwestycje są kluczowe dla poprawy komunikacji w mieście, zwłaszcza pomiędzy północnymi dzielnicami a centrum miasta, co pozwoli na odciążenie Szosy Chełmińskiej.