Intensyfikacja prac na Szosie Okrężnej: budowa ścieżki rowerowej i nowego układu drogowego

Na Szosie Okrężnej czekają nas intensywne prace drogowe w nadchodzących dniach. Budowa drogi rowerowej na odcinku od ulicy Łukasiewicza do Gagarina została zapoczątkowana przez wykonawcę dzisiaj, 9.07.2024 r.

W przyszłych dniach, w obszarze północnym od budowanego rondem na skrzyżowaniu Szosy Okrężnej z Gagarinem, będzie nakładana warstwa wiążąca na jezdni wschodniej, najbliżej UMK. W tym samym czasie, chodnik wzdłuż UMK będzie również konstruowany w kierunku północnym. Po ukończeniu tej części pracy, nastąpi demontaż istniejącej jezdni i chodnika wzdłuż działek.

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że Szosa Okrężna zostanie gruntownie przekształcona na odcinku niemalże 780 metrów. Kiedy prace zostaną zakończone, powstanie tutaj nowe układ drogowy składający się z dwóch jezdni, każda po dwa pasy ruchu. Na wschodniej stronie ulicy wybudowana zostanie 2,5-metrowa ścieżka rowerowa i 2-metrowy chodnik. Natomiast na zachodniej stronie zostanie stworzony 3,5-metrowy ciąg pieszo-rowerowy. Dzięki budowie rond turbinowych na skrzyżowaniu ulicy Gagarina z Szosą Okrężną, poprawi się płynność ruchu w tym obszarze.

Projekt przewiduje również budowę oświetlenia oraz likwidację kolizji elektroenergetycznych. Sieci teletechniczne i sanitarne zostaną przebudowane. Wykonawca zaplanował budowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Całość inwestycji wynosi niemal 18,5 mln zł, w tym ponad 2,1 mln zł zostanie przeznaczonych na urządzenie zieleni. Miasto otrzymało 50% dofinansowania na realizację tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach budowy i przebudowy kluczowych odcinków dróg. Prace rozwojowe mają potrwać do sierpnia 2025 r.