Edukacyjne wydarzenie na Barbarce związane z naturą i przyrodą

Na początku września, dokładnie w pierwszą niedzielę tego miesiąca, odbędzie się szereg zajęć o charakterze edukacyjnym skupiającym się na tematyce przyrodniczej. Wydarzenie ma miejsce na terenie znanym jako Barbarka i jest integralną częścią większego projektu pt. „Bezpieczna edukacja nad stawem na Barbarce”. Projekt ten jest finansowany przy wsparciu budżetu obywatelskiego.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników gry terenowe, które koncentrują się na poznanie różnych gatunków roślin i zwierząt zamieszkujących środowisko wodne. Ponadto, dostępne będą gry planszowe oraz modele i naturalne okazy organizmów wodnych do obejrzenia, co pozwoli uczestnikom zrozumieć ich życie i rolę w ekosystemie.

Różnorodność atrakcji zawiera także naukę sadzenia drzew oraz roślin wodnych, co umożliwi uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy o roślinach i ich znaczeniu dla środowiska. Dodatkowo, przewidziano sekcję edukacyjną dotyczącą roli martwego drewna w lasach. Dla najmłodszych również nie zabraknie atrakcji.

W ramach realizacji tego samego projektu, w czerwcu 2023 roku na terenie Barbanki ustawiono 3 drewniane ławki. Wszystkie z nich są wyposażone w tablice informacyjne, które dotyczą ptaków wodnych i ich tropów, dostarczając cennych informacji zarówno dla dzieci jak i dorosłych.