Dzięki rządowemu dofinansowaniu uratowane zostaną zabytki Torunia

Druga tura Rządowego Programu Odbudowy Zabytków okazała się dla miasta Toruń bardziej sukcesywna niż pierwsza. W tym rozdaniu, dwa zgłoszone projekty otrzymały zaszczyt dofinansowania. Wśród nich znalazł się wniosek dotyczący renowacji i rozbudowy starej rakarni znajdującej się przy Szosie Chełmińskiej. Te zniszczone budynki będą musiały jednak przetrwać jeszcze najbliższą zimę.

Po wielu próbach i nieustannym alarmowaniu opinii publicznej udało nam się w końcu – zabytkowa rakarnia zostanie uratowana. Druga tura Rządowego Programu Odbudowy Zabytków była dla Torunia korzystniejsza niż pierwsza.

W ramach drugiego naboru, gmina zgłosiła dziewięć projektów, które nie uzyskały poprzednio finansowego wsparcia. Tym razem pieniądze zostały przyznane na prace konserwatorskie w kościele św. Jakuba oraz renowację dawnej siedziby toruńskich katów przy Szosie Chełmińskiej. Dla kościoła rządowe dofinansowanie wyniosło 3,43 miliona złotych, zaś dla dawnej siedziby katów – 3,5 miliona złotych.

Nie wiele miast może pochwalić się tak historycznymi miejscami. Dla rakarni, dofinansowanie z rządu mogło być jedynym, a na pewno ostatnim ratunkiem. Od kiedy ostatni mieszkańcy zostali przeniesieni z budynków usytuowanych na wydmowym wzniesieniu pomiędzy stadionem a Liceum Akademickim, nieruchomości komunalne zaczęły ulegać dewastacji. Nikt do tej pory nie był w stanie temu zapobiec.