Bliskie ukończenie remontu Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu z następowaniem etapowego otwarcia

Rozległe prace renowacyjne przeprowadzane na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu niemal dobiegły końca. Znaki na niebie i ziemi sugerują, że ten popularny obszar miejski wkrótce znów zapełni się gwarem.

Kompleksowe prace renowacyjne, które zapoczątkowano na Bulwarze Filadelfijskim w maju 2022 roku, obejmowały obszar liczący prawie 2 kilometry, rozciągający się od mostu imienia Józefa Piłsudskiego do mostu kolejowego nazwanego na cześć Ernesta Malinowskiego. Prace obejmują budowę nowej jezdni, promenady, chodników oraz ścieżek rowerowych. Projekt również uwzględnia nasadzenia roślin, instalację kamer oraz dodanie elementów małej architektury.

Zgodnie z umową, prace drogowe mają zakończyć się do 29 kwietnia 2024 roku. Jest to o ponad 10 miesięcy później niż pierwotnie planowano, gdyż początkowo zakładano ukończenie remontu do czerwca 2023 roku. Powodem opóźnienia są liczne odkrycia archeologiczne na terenie bulwaru. Prace związane z nasadzeniami mają natomiast zakończyć się do końca maja 2024 roku. Na chwilę obecną, przedstawiciele lokalnych władz nie przewidują kolejnych opóźnień.

Fragment Bulwaru Filadelfijskiego od Bramy Klasztornej do ulicy Warszawskiej zostanie otwarty dla pieszych już 28 marca. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, Sławomir Wiśniewski, poinformował, że intensywne prace budowlane są prowadzone na całym bulwarze. Do końca marca chcą oddać całą komunikację pieszą na wspomnianym odcinku.

Od 1 kwietnia jeden z dwóch pawilonów na toruńskim nabrzeżu stanie się dostępny dla publiczności. Znajdować się tam będzie kawiarnia prowadzona przez spółkę Zeiko. Drugi pawilon, który będzie gospodarzem warsztatów i części dydaktycznej, zostanie uruchomiony od połowy kwietnia. W tym samym czasie planowane są rejsy łodziami typu bat wiślany realizowane przez Fundację Wolna Wisła.

Podczas prac remontowych w pobliżu Hotelu Bulwar natrafiono na pozostałości po XIII-wiecznym kompleksie Świętego Ducha. Teren ten został zbadany przez archeologów. Ostatnio odkryto również dwa pochówki na terenie wykopalisk przy Bramie Klasztornej. Miasto jest w kontakcie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który ma odebrać wyniki prac archeologicznych prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Następnie planowane jest zakończenie budowy ciągu komunikacyjnego w tym rejonie. Priorytetem jest jak najszybsze udostępnienie schodów prowadzących od Bramy Klasztornej do Wisły. W planach są również dalsze wykopaliska między Bulwarem Filadelfijskim a ulicą Flisaczą, które mają na celu odnalezienie lokalizacji kościoła Św. Ducha.

W najbliższym czasie wykonawca planuje przeprowadzić fugowanie, montaż opraw oświetleniowych, monitoringu oraz elementów małej architektury. Tymczasem trwają prace związane z nasadzeniami roślin i hummusowanie, a od początku kwietnia planowane jest intensywne sadzenie roślin.

Koszt remontu Bulwaru Filadelfijskiego wynosi blisko 47 milionów złotych, z czego 30 milionów złotych pochodzi ze środków Rządowego Programu Polski Ład. Wykonawcą prac jest firma ONDE.