Archeologiczne odsłonięcie historii Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu

Badania archeologiczne rozpoczęte w czerwcu dotyczące obszaru zachodniej części ulicy Bulwar Filadelfijski w Toruniu, zostały zakończone. Celem miasta jest zilustrowanie odkryć archeologicznych bez wpływania na dalszy rozwój projektów inwestycyjnych.

Najistotniejszym rezultatem przeprowadzonych prac jest znalezienie i zabezpieczenie muru oporowego datowanego na wiek XIII/XIV, który charakteryzuje się skomplikowaną i fascynującą strukturą. Dodatkowo, zgromadzone dane dostarczają informacji na temat życia i struktury nabrzeża tej części Torunia od XIII do XIX wieku. Teraz, miejskie władze czekają na oficjalne sprawozdanie z przeprowadzonych badań oraz na przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej, której finalizacja planowana jest na koniec lutego 2024 roku.

Podczas konferencji, na której obecni byli Wojewódzki Konserwator Zabytków, projektant bulwaru i specjaliści z dziedziny archeologii i konserwatorstwa, postanowiono, że nade wszystko należy chronić odnalezione fragmenty murów przed niszczącym wpływem warunków atmosferycznych. Decyzją ekspertów, najefektywniejszym rozwiązaniem jest zasypać je kruszywem mineralnym, co ma być wykonane manualnie.

W dniu wczorajszym, pojawiła się propozycja zorganizowania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, aby omówić aktualne sprawy dotyczące Bulwaru Filadelfijskiego.