Zmiana na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema

17 czerwca 2024 r., w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema, miało miejsce oficjalne przekazanie obowiązków komendanta Centrum w ręce płk. Romana Piotrowskiego. Wyjątkowa uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się między innymi Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, reprezentanci lokalnych władz z Torunia i województwa, a także przedstawiciele jednostek wojskowych, służb mundurowych, duchowni, członkowie stowarzyszeń kombatanckich oraz różnych organizacji NGO.

Ceremonia odbyła się na placu apelowym toruńskiego Centrum. Conform ceremoniału wojskowego płk Roman Piotrowski symbolicznie przyjął sztandar Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Następnie dokonano zatwierdzenia protokołu objęcia obowiązków przez nowego komendanta. W trakcie uroczystości, Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii mianował płk. Piotrowskiego na kolejny wyższy stopień wojskowy.

Uroczystość zakończyła się defiladą, w której brały udział zarówno kompania honorowa, jak i pododdziały Centrum, a także Orkiestra Wojskowa z Torunia. Po defiladzie goście mieli okazję, by osobiście pogratulować płk Romanowi Piotrowskiemu objęcia nowych obowiązków oraz awansu. Prezydent Torunia, Paweł Gulewski, wręczył nowemu komendantowi pamiątkowy obraz przedstawiający panoramę Torunia.

Płk Roman Piotrowski to absolwent toruńskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, którą ukończył w 1989 r. Rozpoczął swoją służbę wojskową na stanowisku dowódcy plutonu w WSO im. gen. J. Bema. Do 2005 r. pełnił tam również funkcje instruktora i wykładowcy. Ukończył ponadto studia magisterskie na WSP w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

W latach 2005-2007 służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku, a w 2012 r. – w XI zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Od 2002 do 2018 r. płk Roman Piotrowski pełnił różne funkcje w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. W grudniu 2018 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu, a od 1 lutego 2024 r., po zakończeniu służby przez płk Remigiusza Zielińskiego, objął obowiązki Komendanta Centrum.