Zapoczątkowanie konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" dla najbardziej utalentowanych pedagogów w regionie

Konkurs „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”, skierowany do najwybitniejszych nauczycieli, którzy z pasją i zaangażowaniem wspomagają rozwój młodych ludzi, rozpoczyna swoje działania. Jest to inicjatywa mająca na celu wyróżnienie wyjątkowo aktywnych i twórczych pedagogów, którzy z pasją angażują się w edukację, inspirując młodych do nauki. Termin nadsyłania zgłoszeń do samorządu województwa został wyznaczony na 5 września.

Jak podkreśla marszałek Piotr Całbecki, celem tego konkursu jest upowszechnienie modeli doskonałości wśród nauczycieli. W ten sposób chcemy docenić tych, którzy nie tylko dbają o najwyższe standardy kształcenia, ale też mają na swoim koncie znaczące osiągnięcia zawodowe, wprowadzają autorskie pomysły i nowatorskie metody do procesu edukacji oraz aktywnie angażują się w życie społeczne swojego środowiska.

Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać różne instytucje: placówki oświatowe, dyrekcje szkół, związki zawodowe, organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia. Na podstawie tych zgłoszeń, osiemnastu najlepszych nauczycieli z poprzedniego roku szkolnego wybierze komisja konkursowa powołana przez marszałka województwa.

Marszałek województwa ma prawo do wybrania głównego laureata konkursu – „Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji” spośród wytypowanej grupy. Wynikający z tego tytuł wiąże się z otrzymaniem specjalnej statuetki. Pozostała siedemnastka nauczycieli także zostanie uhonorowana równorzędnymi wyróżnieniami oraz nagrodami pieniężnymi.

W minionym roku tytuł „Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji” przypadł Małgorzacie Białek, dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu.