Zaplanowano konstrukcję trzeciego mostu drogowego w Toruniu

Na przestrzeni wielu lat, mieszkańcy Torunia z niecierpliwością oczekiwali na rozwój infrastruktury miejskiej. W poniedziałek, 23 października, Miejski Zarząd Dróg nawiązał współpracę z firmą projektującą Sweco Polska, umawiając się na przygotowanie dokumentacji dla trzeciego mostu drogowego w mieście. Projektant ma prawie dwa lata na jego wykonanie.

Obecnie, w strukturze Torunia zlokalizowane są dwa mosty drogowe. Pierwszy z nich, most im. Józefa Piłsudskiego, został oddany do użytku w 1934 roku. Drugi, most im. gen. Elżbiety Zawackiej, jest znacznie nowszy i został oddany do użytku prawie 10 lat temu. Dodatkowo, most im. Armii Krajowej jest usytuowany na Autostradzie A1, przebiegającej przez Toruń.

Wszystkie te przeprawy są jednak położone z dala od zachodniej części miasta, co skłoniło magistrat do podjęcia działań mających na celu budowę mostu w rejonie placu Skalskiego. Jednym z tych działań jest kolejno etapowa rozbudowa Szosy Okrężnej. Pierwszy etap, obejmujący budowę dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu każda, rozpoczął się na początku października. W planach są również m.in. budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu Szosy Okrężnej z Gagarina i Bielańską.

Pod koniec czerwca bieżącego roku, miasto ogłosiło przetarg na opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego oraz koncepcji mostu przez Wisłę wraz z układem drogowym budowy Zachodniej Przeprawy Mostowej w Toruniu. We wrześniu ujawniono, że wybrano ofertę firmy Sweco Polska, wartą 2.983.980,00 zł.

Umowa pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg a Sweco Polska została podpisana w poniedziałek, 23 października, w siedzibie magistratu w Toruniu. Firma projektująca ma 21 miesięcy na przygotowanie dokumentacji, co sugeruje, że ostateczne efekty prac będą dostępne w lipcu 2025 roku.