Wyróżnienia wręczone podczas gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Amfiteatr Muzeum Etnograficznego w Toruniu był miejscem, gdzie 12 czerwca odbyła się gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To uroczystość, podczas której najważniejsze nagrody trafiły w ręce twórców oraz animatorów, którzy zasłużyli się dla realizacji najbardziej wartościowych projektów w trzynastu dziedzinach publicznego, społecznego i gospodarczego życia. W tym dniu wręczono również wyróżnienia za wkład całościowy w rozwój regionu, jak również specjalne odznaczenia.

Marszałek Piotr Całbecki podkreślał podczas gali, że jest to dowód na efektywne wykorzystanie dwudziestu pięciu lat istnienia województwa. Jak mówił, za ten okres udało się wybudować region o bogatej różnorodności kulturowej, który jednocześnie reprezentuje jedność i wzajemne zrozumienie. Zaznaczył także, że jubileuszowy rok przyniósł rekordową liczbę zgłoszeń do nagród.

Elżbieta Piniewska, przewodnicząca sejmiku województwa, zwracając się do laureatów i tych, którzy otrzymali wyróżnienia, podkreśliła ich kreatywność, pomysłowość, konsekwencję i ciekawość świata. Zaznaczyła także odwagę zmieniania rzeczywistości, nazywając ich „różnobarwnymi kwiatami naszego regionu”.

W inauguracji gali brał udział również Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.