Rozpoczęcie prac budowlanych na trasie S10 pod Toruniem

Nowa trasa S10, łącząca Toruń i Bydgoszcz, wchodzi w istotną fazę przygotowań do budowy. Obecnie przeprowadzane są prace związane z wycinaniem drzew, co jest niezbędne do rozpoczęcia prac konstrukcyjnych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako inwestor zaangażowany w ten projekt, podpisała już umowy z wykonawcami wg schematu „projektuj i buduj”. Jak wcześniej informowaliśmy na stronie „Oto Toruń”, droga została podzielona na cztery segmenty: od Torunia Południe do Torunia Zachód, następnie do Solec Kujawski, dalej do Emilianowo i ostatecznie do Bydgoszczy Południe. Przypuszcza się, że prace budowlane na pierwszym odcinku ruszą wiosną nadchodzącego roku.

Planowana trasa będzie biegła przez tereny czterech nadleśnictw: Bydgoszcz, Solec Kujawski, Cierpiszewo i Gniewkowo. W tych miejscach obecnie prowadzona jest wycinka drzew. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu w swoim komunikacie zapewnia, że leśnicy starają się minimalizować negatywny wpływ tych działań na ekosystem.

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono obecność pewnych obiektów o charakterze ochronnym. Leśnicy zapewniają, że zostały one starannie przeniesione z obszarów przeznaczonych pod budowę. Eksperci zostali skonsultowani w celu zapewnienia jak najmniejszej ingerencji w naturalne ekosystemy. Dodatkowo, akcja wycinania drzew prowadzona jest poza sezonem lęgowym ptaków, aby zminimalizować zakłócenia dla fauny.

Należy pamiętać o konieczności zachowania ostrożności w pobliżu terenów, na których prowadzone są prace związane z wycinaniem drzew i karczowaniem. Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi, leśniczy apelują o przestrzeganie zakazu wstępu na te obszary.

Zgodnie z planami, trasa S10 między Toruniem a Bydgoszczą powinna być gotowa do końca 2026 roku. W dłuższej perspektywie cała droga ma połączyć Szczecin z aglomeracją warszawską.