Rondo Praw Kobiet w Toruniu – Symbolizuje to, że nasze miasto jest kobiece?

Rozkwita nowy symbol w Toruniu – Rondo Praw Kobiet. Ten obiekt miejski, położony na skrzyżowaniu ulic Grudziądzkiej, Warneńczyka i Bażyńskich, zyskał swoją nową nazwę 8 marca 2024 roku. Ta zmiana nie tylko uwydatnia rolę kobiet w społeczeństwie toruńskim, ale również stanowi hołd dla setnej rocznicy przyznania praw wyborczych kobietom w Polsce.

Decyzję o tej istotnej zmianie podjęli członkowie rady miasta podczas 60. sesji Rady Miasta Torunia, która odbyła się 19 października 2023 roku. W ich opinii, Toruń to miasto kreowane przez kobiety, z populacją wynoszącą 97 158 kobiet. Prezydent Michał Zaleski wyraził tę ideę w swoim przemówieniu podczas ceremonii zmiany nazwy ronda, podkreślając, że kobieta jest kluczową postacią zarówno na arenie publicznej, jak i w życiu prywatnym każdego mężczyzny. Dodatkowo zaznaczył, że to właśnie kobieta, Pani Skarbnik Aneta Pietrzak, kontroluje budżet miasta. Miasto wysłało również dwie panie do Warszawy za pośrednictwem wyborów – Minister Joannę Scheuring-Wielgus i posłankę Iwonę Hartwich.

Tablica pamiątkowa, która upamiętnia tę znaczącą zmianę nazwy, została uroczyście odsłonięta w obecności wielu ważnych osobistości, w tym Minister Joanny Scheuring-Wielgus, Przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego, radnych oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Warto dodać, że przed ceremonią odbyła się gruntowna przebudowa ronda w 2023 roku, w skład której wchodziła m.in. budowa dwupasmowego ronda turbinowego. Cały projekt był częścią większej modernizacji torowiska tramwajowego od pl. Chrapka do ul. Kościuszki.