Prowadzone są ostatnie prace nad budową wiaduktu nad magistralą kolejową w Terespolu Pomorskim

Znajdujemy się na ostatnich etapach budowy nowego wiaduktu na drodze wojewódzkiej numer 240, która łączy miasta Świecie i Tucholę w terenie województwa Terespolu Pomorskiego. Wartość inwestycji, finansowanej z budżetu samorządu województwa, wynosi ponad 15 mln złotych. Trwają już przygotowania do następnych projektów inwestycyjnych na terenie powiatu świeckiego.

Wiadukt jest projektowany jako konstrukcja jednoprzęsłowa długości 48 metrów i szerokości blisko 15 metrów. Na obiekcie umieszczony zostanie ciąg pieszo-rowerowy, który ma za zadanie połączyć fragmenty ścieżki rowerowej wybudowanej podczas modernizacji drogi wojewódzkiej nr 240 Polski Konopat-Terespol Pomorski. Wyposażenie wiaduktu obejmuje odwodnienie, bariery i balustrady, a nośność obiektu wzrosła do 40 ton. Zmodernizowany wiadukt pozwoli na przyszłą przebudowę magistrali kolejowej, co umożliwi podniesienie prędkości na torowisku z Bydgoszczy do Trójmiasta do 160km/h.

Wykonawca inwestycji, spółka Marbro z Gdańska, zakończyła już wszystkie prace konstrukcyjne. Zostały wybudowane nowe przyczółki, na których osadzony został pomost, zamontowane łuki nośne, wykonana podbudowa z kruszywa na drogach dojazdowych oraz ułożona nawierzchnia na dojazdach. Obiekt został zabezpieczony przed korozją i pokryty farbą. 12 kwietnia przeprowadzono testy obciążeniowe obiektu. Planowane jest jeszcze wykonanie nawierzchni z żywic na ścieżce pieszo-rowerowej oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome dla obiektu i dojazdów.

Prace przebiegają zgodnie z planem i ich końcowa faza zaplanowana jest na czerwiec. Po ich zakończeniu wiadukt zostanie objęty siedmioletnią gwarancją.

W 2019 roku finalizacja miała miejsce w przypadku gruntownej modernizacji dwóch odcinków drogi nr 240 pomiędzy Tucholą a Bysławiem (13 km) w powiecie tucholskim oraz pomiędzy Polskim Konopatem a Terespolem Pomorskim (2,5 km) w powiecie świeckim. Inwestycje te, o wartości 72 mln złotych, zostały zrealizowane dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ulepszono jezdnię na całym odcinku, poszerzając ją do 7 metrów, a także wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową. Przebudowano skrzyżowania, przepusty, zatoki autobusowe, miejsca postojowe i chodniki. Skrzyżowania i przejścia zostały wyposażone w nowe oświetlenie – informuje rzecznik marszałka Beata Krzemińska.

W powiecie świeckim samorząd województwa rozpoczyna przygotowania do kolejnych inwestycji: remontu DW 272 w Laskowicach, remontów kolejnych odcinków DW 240 pomiędzy Franciszkowem a Bramką oraz remontu DW 214 odcinka Blizawy – Lipniki. W programie marszałkowskim przebudowy miejsc niebezpiecznych uwzględniono też przebudowę skrzyżowania w Plewnie na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 240 z drogami powiatowymi na Drzycim i Poledno oraz przebudowę skrzyżowania w Błądzimu na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 240 z drogami powiatowymi na Pruszcz i Drzycim.