Podsumowanie projektu GreenLab na Zielonym Forum Torunia 13 grudnia 2023

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji Zielonego Forum Torunia, które już 13 grudnia 2023 roku o godzinie 16:30 będzie miejscem podsumowania realizacji pilotażowego projektu – GreenLab. Wydarzenie jest organizowane przez miasto Toruń, którego celem jest pracować nad poprawą stanu zieleni miejskiej.

Przez ostatnie kilka miesięcy wspólnymi siłami mieszkańców, aktywistów, specjalistów i urzędników opracowywane były strategie rozwiązania problemów związanych ze stanem zieleni miejskiej. Dyskusje nie zawsze były łatwe, ale to była konstruktywna wymiana argumentów, które pomogły w lepszym zrozumieniu perspektywy „drugiej strony”. W wyniku tych rozmów mieszkańcy zdobyli nową wiedzę o problemach, z jakimi na co dzień zmagają się urzędnicy. Z kolei urzędnicy mieli okazję usłyszeć o potrzebach i propozycjach mieszkańców odnośnie zieleni miejskiej.

Mimo iż kilka miesięcy to relatywnie krótki czas na wprowadzenie większości zmian, udało nam się dzięki GreenLabowi poczynić pierwsze kroki w kierunku poprawy sytuacji. Trwają prace nad rekomendacjami opracowanymi przez zespół roboczy, które zostaną przekazane władzom miejskim. Rekomendacje te dotyczą między innymi retencji wodnej w mieście, edukacji ekologicznej, tworzenia tzw. „parków kieszonkowych”, budżetu obywatelskiego, aktywizacji mieszkańców oraz ochrony zieleni podczas prac inwestycyjnych i remontowych.

Na spotkaniu 13 grudnia w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym o godzinie 16:30 będzie można dowiedzieć się więcej na temat dotychczasowych działań oraz planowanych kroków. Po krótkim wprowadzeniu zaprosimy na film „Obywatelka Jane. Walka o miasto”, który wprowadzi nas w temat. Około godziny 18:00 rozpocznie się panel dyskusyjny o GreenLabie z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia Pawła Gulewskiego, Julii Koczanowicz-Chondzyńskiej – prezeski Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz członków Branżowej Komisji Dialogu Społecznego i grupy roboczej GreenLab Toruń – Justyny Kardasz i Bartosza Szymańskiego.