Podczas najważniejszego posiedzenia sejmiku w tym roku, zarząd województwa otrzymał wotum zaufania i absolutorium

W dniu 17 czerwca, podczas jednego z kluczowych posiedzeń sejmiku w tym roku, które trwało aż do późnych godzin wieczornych, odbyła się uroczystość upamiętniająca piątą rocznicę śmierci generala Zbigniewa Nowka, prominentnego działacza opozycji demokratycznej w okresie PRL.

Zanim sejmik przystąpił do głosowania nad udzieleniem wotum zaufania dla zarządu województwa, marszałek Piotr Całbecki zaprezentował obligatoryjny raport o aktualnym stanie województwa. W swoim wystąpieniu podkreślił, że miniony rok charakteryzował się uruchomieniem funduszy unijnych nowego okresu programowania oraz realizacją pierwszych projektów finansowanych w ramach regionalnego programu na lata 2021-2027. Marszałek zwrócił również uwagę na intensywne dyskusje na temat transformacji energetycznej, m.in. dotyczącej programu redukcji wykorzystywania paliw kopalnych, oraz skutecznego prowadzenia wielu inicjatyw w obszarach polityki społecznej, kultury czy wsparcia rozwoju gospodarczego. Piotr Całbecki podkreślił, że raport stanowi formę dialogu i jest wynikiem wspólnych wysiłków zarządu województwa i radnych.

Podczas dyskusji po prezentacji poruszano m.in. tematy dotyczące planowanego terminalu w Emilianowie, wykorzystania transportu śródlądowego dla celów gospodarczych, linii kolejowych na zachodzie województwa, perspektyw Portu Lotniczego Bydgoszcz, dostępności do żłobków, trujących resztek po bydgoskim Zakładzie Zachem oraz promu przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego. Marszałek Piotr Całbecki odniósł się również do zarzutów Najwyższej Izby Kontroli dotyczących tej ostatniej kwestii, stwierdzając, że są one nieuzasadnione.

Podczas głosowania sejmik udzielił zarządowi wotum zaufania. Za udzieleniem wotum głosowali radni z Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego Polska 2050, natomiast przeciwko byli radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Zanim sejmik przystąpił do głosowania nad udzieleniem absolutorium, skarbnik województwa Paweł Adamczyk zaprezentował sprawozdanie finansowe województwa oraz wykonanie budżetu za ubiegły rok. Dochody budżetowe wyniosły blisko 2 miliardy złotych, a wydatki 1,9 miliarda złotych, z czego 40% przeznaczono na inwestycje. Nadwyżka budżetowa osiągnęła wartość 10 milionów złotych. Zadłużenie województwa jest systematycznie redukowane, a obsługa tego zadłużenia stanowi mniej niż jeden procent wydatków budżetowych.

Dokument otrzymał pozytywne opinie zarówno od Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i sejmikowej Komisji Rewizyjnej. Podczas głosowania sejmik przyjął sprawozdanie, jednocześnie udzielając zarządowi województwa absolutorium, co było zgodne z rekomendacjami RIO i Komisji.