Marszałek Piotr Całbecki omawia strategiczne wyzwania rozwojowe z lokalnymi politykami

Na spotkaniu z parlamentarzystami z województwa, które miało miejsce 5 stycznia, Marszałek Piotr Całbecki przedstawił listę 26 priorytetowych inwestycji i projektów. Zaproponowane plany obejmują budowę drogi ekspresowej Bydgoszcz-Toruń, tramwaju metropolitalnego łączącego te miasta, czterech nowych mostów na Wiśle oraz małej elektrowni atomowej we Włocławku. W założeniach znajduje się również wykorzystanie wodoru jako paliwa dla transportu publicznego oraz tworzenie warunków do systemowego wsparcia rządowego dla kilkumilionowych inwestycji w sektorze zdrowia.

Całbecki podkreślił, że zaproponowane cele, mimo swojej liczby, są realistyczne i osiągalne. Marszałek wezwał zgromadzonych parlamentarzystów do współpracy przy realizacji tych ambitnych planów. Jednym z kluczowych obszarów, którymi zamierza się zająć, jest modernizacja szpitali w regionie oraz znalezienie odpowiedniego rozwiązania dla problemu długów szpitala w Grudziądzu.

Całbecki nie zapomniał o kwestii nauki i innowacji, podkreślając potrzebę stworzenia sieci instytutów badawczo-wdrożeniowych. Marszałek zaznaczył również, że program finansowania badań naukowych ma na celu poprawę konkurencyjności regionalnej gospodarki. Zróżnicowany rozwój gospodarczy, zarówno na dużą, jak i mniejszą skalę, w każdej gminie, został uznany za priorytet.

Podsumowując spotkanie z posłami i senatorami regionu, Marszałek Piotr Całbecki wyraził nadzieję na efektywne wsparcie ze strony lokalnych polityków oraz ministrów w rządzie dla zaproponowanych projektów.