Dzięki wsparciu unijnemu Toruń zyskuje nowe biletomaty na przystankach komunikacji miejskiej

Położone nad Wisłą miasto Toruń obecnie wprowadza udogodnienia dla mieszkańców i turystów korzystających z miejskiej komunikacji publicznej. Mowa o instalacji czterech dodatkowych biletomatów, które mają pojawić się do końca bieżącego roku na strategicznych przystankach toruńskiego transportu. Warte podkreślenia jest to, że już w lipcu tego roku cztery takie urządzenia zostały pomyślnie zamontowane. Projekt ten jest realizowany dzięki wsparciu jaki miasto uzyskało z Unii Europejskiej. Łączna wartość dofinansowania wynosi aż 85 procent kosztów całego przedsięwzięcia, co przekłada się na kwotę ponad 743,6 tysiąca złotych.

Nowe biletomaty mają pojawić się w kluczowych dla ruchu miejscach. Pierwszy z nich zostanie zamontowany na wschodnim peronie węzła przesiadkowego przy alei Solidarności, prowadzącym do osiedla Wrzosy. Kolejne urządzenie znajdzie swoje miejsce na przystanku tramwajowym przy placu św. Katarzyny, skąd kursują tramwaje w kierunku Rubinkowa.

Trzeci biletomat zaplanowano na wschodnim peronie przystanku autobusowego „Przybyłów” przy ulicy Dziewulskiego, skierowanym w stronę centrum miasta. Ostatni z nowych urządzeń zostanie zamontowany na przystanku autobusowym przy Dworcu Głównym, również prowadzącym w kierunku centrum Torunia.