Przebudowa ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym: utrudnienia i oczekiwania

W tym miesiącu mieszkańcy Lubicza Górnego, miejscowości pod Toruniem, oczekują na rozpoczęcie długo zapowiadanej przebudowy jednej z kluczowych arterii – ul. Lipnowskiej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez gminę, realizacja tej inwestycji wiązać się może z pewnymi utrudnieniami. Mimo to, planowany termin zakończenia prac to koniec bieżącego roku.

Na etapie przygotowań do tego przedsięwzięcia, trwających już od kilkunastu miesięcy, starano się uwzględnić potrzebę zachowania historycznego charakteru ulicy. Na początku bieżącego roku gmina zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie projektu z Polskiego Ładu, kwotę wsparcia oszacowano na 9 mln zł. Niestety, ta forma finansowania nie została przyznana.

Wobec powyższego, gmina ubiegała się o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na niezbędny remont ul. Lipnowskiej. Wójt Marek Nicewicz potwierdził spełnienie wszystkich wymogów oraz przeprowadzenie procedury przetargowej. 13 września podpisał umowę z przedstawicielem firmy Czill z Bydgoszczy, która została wybrana do przeprowadzenia prac remontowych. Nicewiczowi towarzyszył w tej procedurze radny Zbigniew Bombolewski, który od początku angażował się w rewitalizację ul. Lipnowskiej.

Firma Czill ma do przeznaczenia 881 tys. zł na remont, z czego połowa środków pochodzi z RFRD. Planowane prace obejmują wymianę nawierzchni chodników i zjazdów, montaż krawężników oraz sfrezowanie starego asfaltu i ułożenie nowego na odcinku od ul. Bankowej do drogi krajowej nr 10. Przewiduje się także odtworzenie oznakowania poziomego.

Należy liczyć się z tym, że proces wylewania asfaltu może spowodować czasowe trudności w poruszaniu się pojazdami. Mimo tych niedogodności, gmina zapewnia o zakończeniu inwestycji jeszcze przed końcem tego roku.