Obchody Dnia Europy: Upamiętnienie planu Schumana i korzyści przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

9 maja każdego roku to data szczególnej celebracji pokojowych wartości i jedności na kontynencie europejskim, upamiętniająca podpisanie ważnej deklaracji Schumana. Jest to centralne święto dla krajów europejskich, pełniące funkcję oficjalnego znaku rozpoznawczego Unii Europejskiej. W tym dniu w 1950 roku przedstawiono plan stworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Ten plan, znany jako Plan Schumana, jest uważany za początek drogi ku temu, co dzisiaj znamy jako Unia Europejska.

Rzeczywiście, Plan Schumana prezentował koncepcję nowatorskiego podejścia do politycznej współpracy na europejskim obszarze. Był on zalążkiem nowej formy pracy zespołowej pomiędzy państwami Starego Kontynentu.

1 maja 2024 r. świętowaliśmy dwudziestą rocznicę momentu, gdy Polska dołączyła do Unii Europejskiej. W ciągu tych dwóch dekad od momentu przystąpienia do tej wspólnoty, Polska osiągnęła znaczny postęp gospodarczy. Członkostwo w UE umożliwiło naszemu krajowi dostęp do funduszy związanych z polityką spójności Unii Europejskiej, a także do Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są dostępne dla nowych członków Wspólnoty.

W przypadku miasta Toruń, korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej wyrażają się kwotą 2,42 mld zł otrzymanych dotacji oraz realizacją 449 projektów o łącznej wartości przekraczającej 4 mld zł. To jest krótkie podsumowanie tego, jak przynależność do UE wpłynęła na rozwój Torunia przez ostatnie dwadzieścia lat. O licznych inwestycjach w Toruniu finansowanych za pomocą środków europejskich jesteśmy w stanie pisać więcej.