Internaty przy X LO w Toruniu już po remoncie

Chcąc stworzyć możliwości do ograniczania zużycia ciepła czy prąd, w pierwszej kolejności trzeba do tego przystosować dany obszar. Nie inaczej jest w przypadku szkół, uczelni czy internatów, o czym przekonały się władze miasta Toruń. Zakończył się bowiem właśnie remont dwóch internatów mieszczących się przy X LO w Toruniu. Teraz można liczyć na oszczędności nawet o 37 procent.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4 659 000 zł. Przy czym wartość kontraktu to 4 193 100 zł. Stanowi to 90% wartości inwestycji, natomiast środki własne Gminy Toruń na realizację inwestycji to 465 900 zł.

„Obiekty zostały objęte termomodernizacją. Z uwagi na to, że podlegają ochronie konserwatorskiej, nie mogły być docieplone od zewnątrz. Wykonaliśmy nowe pokrycia dachowe z obróbkami blacharskimi, żeby odprowadzać dobrze wody opadowe. Dodatkowo ocieplono również poddasza. Wymieniono stolarkę okienną. Zostały docieplone ściany poniżej terenu, żeby nie było mostków cieplnych, a elewacja została uporządkowana i oczyszczona z różnych nawarstiweń kablowych”. Sławomir Wiśniewski – dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów

Jak mówił prezydent Torunia, prace te były kolejnym etapem ogromnego projektu. Jego realizację podjęto się już jakiś czas temu. chodzi o przywrócenie wysokiej wartości architektonicznej, panoramie miasta Toruń.